Trappeformlen – kunsten at beregne en komfortabel trappe!

At skabe en smuk trappe er én ting, men at skabe en smuk trappe, der også er behagelig at bruge, er noget helt andet. For den uerfarne kan design være alt, opmålinger og beregninger kommer senere. Men hvis en trappe skal opfylde en større funktion end dens design, er det nødvendigt med en gennemtænkt trappeformel sammen med en række andre aspekter. Hos Stepsta ved vi, hvad der skal til for at forenkle processen fra idé til virkelighed med trapper, uden at gå på kompromis med kvalitet eller komfort. I denne artikel ser vi nærmere på, hvad man skal overveje, når man designer en stilfuld og samtidig komfortabel trappe.

Design, ikke kun for synets skyld

Trapper findes i alle mulige former og modeller, det er kun fantasien, der sætter grænser (næsten i hvert fald). Men for at lave en grov kategorisering, kan vi opdele trapper i to forskellige modeller: buede og lige. Begge har deres fordele og ulemper, men den lige trappe kan siges at være den mere traditionelle af de to. Ud over trappens grundlæggende design skal andre praktiske elementer som trappetrin, gelænder og balustrade også bestemmes. Trappens visuelle design samt model og gelænder skal naturligvis tilpasses det miljø og det rum, hvor den skal installeres. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvilke muligheder der findes. Nogle typer modeller kan være sværere at opretholde komfort og bekvemmelighed i end andre, selv om de ser bedre ud ved første øjekast. Med disse punkter i baghovedet vil vi gerne understrege, at selvom design er af stor betydning, bør du have et åbent sind og være modtagelig for mere end én mulighed. Det er for, at trappen både skal være en fryd for øjet og for brugeren – design er så meget mere end bare farver og materialer.

Hvad gør en trappe komfortabel?

Den første og måske mest indlysende forbindelse, vi laver, når vi tænker på udtrykket “komfortabel trappe”, er sandsynligvis den indsats, der kræves for at gå den. Det, der afgør, hvor stor en indsats der kræves, er bl.a. trinets højde og dybde. Det er dog vigtigt at tage højde for, hvordan længden påvirker opfattelsen af forskellige tiltag. Generelt er vi mere følsomme over for trinhøjde end trindybde; med andre ord foretrækker vi længere trin frem for højere, når vi går op ad trapper. Med andre ord er der en korrelation mellem de to mål, hvilket betyder, at de påvirker hinanden direkte.

Der har været studier og undersøgelser med det formål at identificere optimale dimensioner. Det er den type dimensioner, der minimerer anstrengelserne ved at bruge trappen for så mange mennesker som muligt, uanset højde. Undersøgelsen viste, at dimensionerne 170 millimeter i trinhøjde og 290 millimeter i trinlængde giver den mest komfortable trappe i teorien. En anden undersøgelse viser, at den optimale trinhøjde er 183 millimeter for både høje og lave mennesker, og at dette bør tilstræbes for at maksimere komforten for så mange mennesker som muligt. Det er naturligvis ikke de eneste acceptable mål, men for at finde en optimal sammenhæng mellem dybde og højde, bruger man trappeformlen.

Sikkerhed øger bekvemmeligheden

Det er ikke kun målene, der gør en trappe behagelig, men også andre psykologiske aspekter som sikkerhed og miljø. En trappe, der føles robust og sikker, skaber også glæde og komfort hos brugeren og er af stor betydning. For at vide, hvad der afgør sikkerheden, vender vi tilbage til et aspekt fra det foregående afsnit om design – gelændere. Både teori og talrige undersøgelser taler for sig selv: Velplacerede gelændere i en behagelig højde gør trapper mere sikre både fysisk og psykisk. Den minimumshøjde, der henvises til i studierne for håndlister, er 900 millimeter over trinnet. Men hvis trappen er meget bred, er gelændere ikke så vigtige for brugeren, da trinfladen er meget større. Der er med andre ord forskellige måder at skabe sikkerhed på, men fællesnævneren for gelændere og store trin er, at de gør det lettere for brugerne at bruge trappen.

Sidst, men ikke mindst, er det måske det vigtigste aspekt at huske på. Et aspekt, der er direkte forbundet med sikkerhed, komfort og til en vis grad design, er trinfordelingen. En sikker og komfortabel trappe bør ikke indeholde variationer i trinhøjde eller -dybde. I stedet bør trapper være præget af kontinuitet uden overraskelser, så man kan opretholde det samme gangtempo. Ikke alene er det mere behageligt at gå på en trappe med samme trinforhold fra start til slut, men det er også meget mere sikkert.

Trappeformlen, en tidløs beregning af maksimal komfort

Denne formel er velkendt blandt arkitekter, men bruges ofte af alle aktører, der er involveret i trappebyggeri. Formålet med trappeformlen er at designe trapper, der har et behageligt forhold mellem trindybde og trinhøjde. Selvom mange er klar over, at formlen har en række mangler, er den stadig i dag et af de vigtigste værktøjer til at skabe og beregne trapper og deres komfort. Trappeformlen har været brugt i hundredvis af år, hvilket i sig selv er et bevis på dens tidløshed og anvendelighed. Den almindelige trappeformel lyder;

2H + B = 590 til 650 millimeter


620-630 mm
600-620, 630-650 mm
590-600 mm


Fremragende bekvemmelighed
Meget god bekvemmelighed
God komfort


(H = Højde, B = Trin dybde)

Folk i branchen har gentagne gange forsøgt at revidere og skabe en ny formel, men alle forsøg har resulteret i en tilbagevenden til den almindelige formel. Men de mangler, der blev fremhævet i det foregående afsnit, skal naturligvis tages i betragtning. Nogle kombinationer af trinhøjde og -dybde har tendens til at være mindre komfortable og sikre, hvilket har ført til flere forskellige variationer og opdateringer af standardtrappeformlen. Det er dog værd at bemærke, at dette er et lille mindretal af alle de potentielle kombinationer, som trappeformlen tilbyder. Formlen bruges stadig i dag af de fleste trappedesignere på den ene eller anden måde, inklusive os selv her hos Stepsta.

Der er forskellige variationer i brugen af trappeformlen, men der er blevet udviklet en opdateret formel, som effektivt tager højde for de kombinationer, hvor den almindelige formel kommer til kort. Formlen er som følger;

4,1H + B = 1025
(H = Højde, B = Trin dybde)

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvilken type kombination du har tænkt dig at bruge. Ud fra dette kan du så kontrollere, om dine beregninger vil resultere i en komfortabel og sikker trappe.

Resumé: 3 punkter at huske på

Med denne tekst håber vi at kunne fremhæve nogle vigtige punkter i forbindelse med beregningen af en komfortabel trappe. Derfor vil vi gerne opsummere alle punkterne i en simpel liste for at afslutte denne artikel på passende vis. På den måde kan du nemt holde styr på, hvad du skal være opmærksom på, når du designer eller køber en ny trappe.

Vær åben over for modellering og design

Lad dig ikke begrænse af, hvordan du har malet trappens udseende. Forskellige former, modeller og gelændere er ikke nødvendigvis lige så komfortable, som de er stilfulde. Vær derfor åben og sørg for, at trappen også er behagelig og opfylder en større funktion end blot at være en fryd for øjet.

Tilpas trappen til trappeformlen

For at skabe en god trappe, både i teorien og i praksis, skal den være designet til optimal komfort. Trappeformlen er nok dit bedste værktøj til at sikre, at du får en trappe, hvor så mange mennesker som muligt har det godt med at bruge den. Det skyldes dens beregning af sammenhængen mellem trinhøjde og trinlængde.

Sikkerhed giver bekvemmelighed

Når man designer en ny trappe, er sikkerheden meget vigtig. Derfor resulterer en investering i trappens sikkerhed i øget komfort ved brug. Så fokuser ikke kun på komfort, da sikkerhedsforanstaltninger i sig selv har en lignende effekt. Hvis det er et lille rum, kan gelændere være at foretrække, mens en større trappe i stedet har fordel af et større trinområde.

Endelig vil vi gerne præsentere dig for vores eget værktøj her hos Stepsta. Vi bruger aktivt trappeformlen i vores værktøj “Create your staircase”, hvor formlen er grundlaget for vores “Comfortable to walk in”-måling. Hvis du vil se, hvordan trappeformlen fungerer i praksis, kan du prøve at lave din egen trappe med vores værktøj. her .

Trinhøjde og -dybde
Højden på et trin skal være 17-18 cm.

Trappeformel

2H + B = 590 til 650 millimeter

(H = Højde, B = Trin dybde)


620-630 mm
600-620, 630-650 mm
590-600 mm


Fremragende bekvemmelighed
Meget god bekvemmelighed
God komfort